Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Związku

 

Zarząd Związku Stanowią:

 

Prezes Zarządu                                  –  Zbigniew Niesmaczny

 

Z-ca Prezesa Zarządu                        –  Tomasz Kucharski

 

Członkowie Zarządu                             Jerzy Zakrzewski

 

                                                           –  Dariusz Pomada

 

                                                           –  Krzysztof Ujma

 

                                                            –  Paweł Militowski

                                                  

                                                           –  Jarosław Marszałek

                                                                           

 

              Organem wykonawczym Związku jest Zarząd, liczący  7 osób. Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Związku  spo­śród jego członków - przedstawicieli gmin. Prezes Zarządu Związku organizuje jego pracę oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

              Zarząd Związku wykonuje uchwały Zgromadzenia Związku. Do Jego zadań  należą w szczególności :

1/ przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia Związku,

2/ sporządzenie projektu planu finansowego Związku,

3/ wykonywanie budżetu Związku,

4/ składanie  Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Związku i jego stanu  majątkowego,

5/ opracowywanie koncepcji, programów i strategii rozwoju branży wod.-kan. w obszarze działania Związku,

6/ przedstawianie Zgromadzeniu wniosków o zmianę taryf opłat za wodę i odprowadzane ścieki,

7/ prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, których Związek jest właścicie­lem.

 

                                                                      

 

informację wytworzył(a): Piotr Kosela
za treść odpowiada: Piotr Kosela
data wytworzenia: 2015-02-03