Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia komunalnego

  

                                           

 

                                                                                                                       
Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

1.  Na dzień 31 grudnia 2019 roku Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacjiw Częstochowie posiada prawo własności do nieruchomości  łącznie z prawem użytkowania wieczystego wg poniższego wykazu:

Gmina

Łączna powierzchnia

nieruchomości  [m2]

Wartość nieruchomości w  zł.

 Częstochowa

11.069

255.360,00

  Kłobuck

13.754

46.359,75

w tym: prawo użytkowania

wieczystego

12.287

19.128,15

  Olsztyn

3.742

57.215,00

  Mykanów

5.919

68.838,00

w tym: prawo użytkowania

wieczystego

4.749

2.524,00

  Miedźno

5.206

111.509,00

     Razem

39.690

539.281,75

2.. Związek Komunalny posiada na dzień 31 grudnia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 17.036 m2 i wartości 21.652,15 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 14.598,18 zł.

3. Wartość gruntów będących własnością Związku (bez prawa użytkowania wieczystego) na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 517.629,60 zł.  

4. Wartość majątku branży wod - kan (bez nieruchomości gruntowych oraz niematerialnych) będącego  własnością Związku Komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi: 229.877.721,36 zł brutto.

5. W roku 2019 dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Związku wynosiły  196,00 zł. 

6. W roku 2019 dochody z tytułu dzierżawy majątku Związku wynosiły 3.663.580,00 zł.

7. Związek Komunalny posiada 100% akcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. o łącznej wartości:  101.074.600 zł.

     w tym:

-Akcji serii   A  - 830.000   akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda.

-Akcji serii   B  - 130.100   akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda.

-Akcji serii   C  -     3.410   akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł każda.

-Akcji serii   D  -   29.444   akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł każda.

              -Akcji serii   E  -   17.792   akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł każda.

 

 

informację wytworzył(a): Piotr Kosela
za treść odpowiada: Piotr Kosela
data wytworzenia: 2020-04-28