Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

z roku 2020

- Uchwała 4200/VII/180/2020 z dnia 04.12.2020 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024

PDFUCHWALA 4200/VII/180/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Związek Komunalny Gmin ds. Wod. Kan. w Częstochowie proj. uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 (81,63KB)

- Uchwała 4200/VII/179/2020 z dnia 04.12.2020 r., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2021 Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

PDFUCHWALA 4200/VII/179/2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania def. przyjętego w proj. uchwały w spr. planu finansowego na rok 2021 Związku Komunalnego Gmin ds. Wod. Kan. w Częstochowie (82,39KB)

- Uchwała 4200/VII/178/2020 z dnia 04.12.2020 r.,  w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego na rok 2021.

PDFUCHWALA 4200/VII/178/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wod. Kan. w Częstochowie proj. planu finansowego na rok 2021. (81,70KB)

- Uchwała 4200/VII/140/2020 z dnia 21.09.2020 r., w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2020 r

PDFUCHWAŁA 4200/VII/140/2020 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2020 r (82,84KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/96/2020 z dnia 01.06.2020 r., w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

PDFUCHWAŁA 4200/VII/96/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie (80,71KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/63/2020 z dnia 03.04.2020 r., w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

PDFUCHWAŁA 4200/VII/63/2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (83,03KB)

- Uchwała Nr 4200/VII/4/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  z dnia 02.01.2020r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

PDFUchwała Nr 4200/VII/4/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 02.01.2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. (80,01KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/3/2020 z dnia 2.1.2020 r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu  przyjętego w uchwale w sprawie planu finansowego na 2020 rok Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

PDF- Uchwała RIO 4200/VII/3/2020 z dnia 2.1.2020 r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu  przyjętego w uchwale w sprawie planu finansowego na 2020 rok Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. (81,34KB)

z roku 2019

Uchwała RIO Nr 4200/VII/162/2019 z dnia 22.11.2019 r., w sprawie w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PDFRiO Uchwała Nr 4200/VII/162/2019 opinia Proj. WPF 2020_2023 (192,47KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/163/2019 z dnia 8.11.2018 r., w sprawie opinii o  przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji projekcie planu finansowego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

PDFRiO opinia UCHWALA_4200-VII-163-2019_1_akt.pdf (81,08KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/164/2019 z dnia 22.11.2019 r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu  przyjętego w projekcie planu finansowego na 2020 rok Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

PDFRiO opinia UCHWALA_4200-VII-164-2019_1_akt możliwośc sfin. deficytu.pdf (81,39KB)
 

z roku 2018

- Uchwała RIO 4200/VII/259/2018 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 255.000 zł, przedstawionego w planie finansowym na rok 2019 Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

PDFUchwała RIO 4200/VII/259/2018 z dnia 14.12.2018 r. (197,29KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/258/2018 z dnia 14.12.2018 r., w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

PDFUchwała RIO 4200/VII/258/2018 z dnia 14.12.2018 r. (195,43KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/185/2018 z dnia 8.11.2018 r., w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PDFUchwała RIO 4200/VI/185/2018 z dnia 8.11.2018 r. (184,86KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/184/2018 z dnia 8.11.2018 r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie planu finansowego na 2019 rok Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

PDFUchwała RIO 4200/VII/184/2018 z dnia 8.11.2018 r. (171,53KB)

- Uchwała RIO 4200/VII/183/2018 z dnia 8.11.2018 r., w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

PDFUchwała RIO 4200/VII/183/2018 z dn 8.11.2018 r. (174,29KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/152/2018 z dnia 18.09.2018 r., w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2018 roku.

PDFUchwała RIO 4200/VI/152/2018 z dn. 18.09.2018 r. (839,02KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/105/2018 z dnia 28.05.2018 r., w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

PDFUchwała RIO 4200/VI/105/2018 z dn. 28.05.2018 r (791,61KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/69/2018 z dnia 16.04.2018 r., w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

PDFUchwała RIO 4200/VI/69/2018 z 16.4.2018 r. (779,24KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/2/2018 z dnia 8.01.2018 r., w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 300.000 zł, przedstawionego w planie finansowym na rok 2018 Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

PDFUchwała RIO 4200/VI/3/2018 z dn. 8.01.2018 r. (830,06KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/2/2018 z dnia 8.01.2018 r., w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

PDFUchwała RIO 4200/VI/2/2018 z dn 8.01.2018 r. (830,52KB)

z roku 2017

- Uchwała RIO 4200/VI/128/2017 z dnia 28.11.2017 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PDFUchwała RIO 4200/VI/129/2017 z dn 28.11.2017 r (768,74KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/128/2017 z dnia 28.11.2017 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie planu finansowego na 2018 rok Związku.

PDFUchwała RIO 4200/VI/128/2017 z dn 28.11.2017 r (755,51KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/127/2017 z dnia 28.11.2017 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

PDFUchwała RIO 4200/VI/127/2017 z dn 28.11.2017 r. (755,64KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/99/2017 z dnia 16.08.2017 w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2017 roku.

PDFUchwała RIO 4200/VI/99/2017 z dn 16.08.2017 r (860,45KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/83/2017 z dnia 23.05.2017w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

PDFUchwała RIO 4200/VI/83/2017 z dn 23.05.2017 r. (753,24KB)

- Uchwała RIO 4200/VI/55/2017 z dnia 11.04.2017 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

PDFUchwała RIO 4200_VI_55_2017 z dn 11.04.2017 opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Kom. Gmin ds. Wod. Kan. w Cz. sprawozdanie. z wyk. planu fin. Związku za 2016 r (771,65KB)

z roku 2016

-RIO Uchwała Nr 4200.VI.128.2016 opinia o projekcie WPF 2017.2021

PDFUchwała Nr 4200.VI.128.2016 opinia o projekcie WPF 2017.2021 (564,10KB)

- RIO Uchwała Nr 4200.VI.127.2016 opinia o projekcie planu finansowego na 2017 

PDFUchwała Nr 4200.VI.127.2016 opinia o projekcie planu finansowego na 2017 (494,16KB)

RIO Uchwała Nr 4200.VI.49 2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Zwiazku sprawozd. z wyk. planu finansowego za 2015 r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

-  Nr 4200/VI/267/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie:  opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 180.000 zł, przedstawionego w uchwale budżetowejna 2016 rok Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

 

- Nr 4200/VI/266/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

- RIO Uchwała Nr 4200/VI/111/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

- RIO Uchwała Nr 4200.VI.70 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Zwiazku sprawozd. z wyk. planu finansowego za 2014 r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

-  Nr 4100/VI/235/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie:  opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2018

- Nr 4100/VI/234/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie planu finansowego na 2015 rok Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

- Nr 4100/VI/230/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Nr 4100/VI/117/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.

- Nr 4100/VI/77/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

- Nr 4100/VI/2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

- Nr 4100/VI/199/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finansowego Związku na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

-  Nr 4100/VI/200/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie:  opinii o przedłozonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

 -  Nr 4100/VI/163/2013 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie:  opinii o przedłozonej przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zwiazku za I półrocze 2013 roku.

informację wytworzył(a): Piotr Kosela
za treść odpowiada: Piotr Kosela
data wytworzenia: 2016-06-29

 

 
 
 
PDFKwartakne sprawozdanie za okres 01.01.09-30.09.09 (716,17KB)
PDFUchwała nr 4100/VI/177/2009 z dn. 7.12.2009 r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach (1 001,77KB)
PDFUchwała nr 4100/VI/178/2009 z dn. 7.12.2009 r. VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach (757,34KB)
PDFOpinia VI Skąłdu Orzekającego RIO- o projekcie planu finansowego na rok 2010 Związku Komunalnego Gmin.pdf (743,65KB)
PDFUchwła RIO Nr 4100/VI/225/2010- opinia o projekcie planu finansowego Związku na 2011 rok (166,22KB)
PDFUchwła RIO Nr 4100/VI/226/2010- opinia o możliwości sfinasowania deficytu przedstawionego w projekcie planu finansowego Związku na 2011 rok (146,98KB)
PDFUchwła RIO Nr 4100/VI/231/2010- opinia o przedłożonym projekcie uchwłay w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 (186,10KB)
PDFUchwała RIO w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalziacji w Częstochowie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (221,36KB)
PDFUchwała RIO w sprawie: opini o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 150.150 zł, przedstawionego w planie finansowym na 2011 rok Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. (100,92KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia31 grudnia 2010 r. (166,15KB)
PDFSprawozdanie JST Związek Komunalny Gmin-RB-NDS za okres od początku roku do 31 marca 2011 r (170,93KB)
PDFRB-NDS Kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 30.06.2011 r. (162,18KB)
PDFRB-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2011 r. (162,00KB)
PDFUchwała RIO - opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 150.000 zł., przedstawionego w projekcie planu finansowego na 2012 rok Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. (107,48KB)
PDFUchwała RIO - opinia o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 (186,24KB)
PDFUchwała RIO - w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie projekcie planu finasowego Związku na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi (160,93KB)
PDFUchwała RIO-w sprawie: opini o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 150.000 zł, przedstawionego w planie finansowym na 2012 rok Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. (104,57KB)
PDFUchwała RIO-w sprawie:opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalziacji w Częstochowie, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. (164,14KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie JST za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku (303,88KB)
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie JST za okres od początku roku do 30.09.2012 (161,74KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100/VI/262/2012 z dnia 10.12.2012 w spr. opinii o projekcie planu finansowego Związku na 2013 rok. (168,71KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100/VI/266/2012 z dnia 10.12.2012 w spr. opinii o projekcie WPF na lata 2013-2016 (189,42KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100/VI/264/2012 z dnia 10.12.2012 w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu (189,42KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100/VI/19/2013 z dnia 18.01.2013 w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu ZKG (165,42KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100/VI/20/2013 z dnia 18.01.2013 w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 250 000 zł przedstawionego w planie finansowym na 2013 rok (104,35KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie JST za okres od początku roku do 31.12.2012 (205,57KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie JST za okres od początku roku do 31.03.2013 (206,71KB)
PDFRb-NDS sprawozdanie JST za okres od początku roku do 30.06.2013 (156,67KB)
PDFUchwała z dnia 6.09.2013 r Nr 4100.VI.163.2013 RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku informacji z wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2013 r. (176,30KB)
PDFUchwała Nr 4100.VI.199.2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finans. Związku na rok 2014 r., wraz z uzasad. i materiałami informacyjnymi (160,62KB)
PDFUchwała Nr 4100.VI.200.2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 (184,66KB)
PDFUchwała 4100 VI 2 2014 w sprawie opini o prawidłowści planowanej kwoty długu Związku wynuk. z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (103,56KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100 VI 77 2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Zwiazku sprawozd. z wyk. planu finansowego za 2013 r wraz z inf. ostanie mienia komunalnego (183,53KB)
PDFUchwała Nr 4100.VI.117.2014 RIO z dnia 26.05.2014 zaopiniowania wniosku KR Związku (127,77KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100 VI 230 2014 o projekcie planu finansowego na rok 2015 (268,68KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100 VI 234 2014 o deficycie planowanym projekcie planu finansowego na rok 2015 (262,77KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4100 VI 235 2014 o WPF na lata 2015-2018 (294,75KB)
PDFuaktualnienie dokumentów o Sprawozdanie Rb-NDS jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 (641,29KB)
PDFuaktualnienie dokumentów o sprawozdanie Rb-NDS jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r (343,76KB)
PDFuaktualnienie dokumentów o sprawozdanie Rb-NDS jst za okres od początku roku do 31 marca 2014 r (643,34KB)
PDFuaktualnienie dokumentów o Sprawozdanie Rb-NDS jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r (640,50KB)
PDFuaktualnienie dokumentów oSprawozdanie Rb-NDS jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 (641,29KB)
PDFuaktualnienie dokumentów o Sprawozdanie Rb-NDS jst za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 (641,42KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4200.VI.70 2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Zwiazku sprawozd. z wyk. planu finansowego za 2014 r wraz z inf. ostanie mienia komunalnego (543,43KB)
PDFdokument Rb-NDS kwartalne sprawozdanie JST za okres do 31.03.2015 r (463,23KB)
PDFRIO Uchwała Nr 4200 VI 111 2015 z dn. 26 maja 2015 r w sprawie wniosku KR związku (353,56KB)